Co je to Pes equinovarus?

Pes equinovarus (golfová noha) je vrozená vada projevující se chybným postavením nohy či nohou v kloubu. Noha dítěte je obvykle stočena směrem dovnitř a pata je vtahována vzhůru. Golfová noha obvykle není bolestivá, ale ovlivňuje schopnost dítěte stát a chodit. Postižena může být jedna nebo obě nohy. S touto vadou se v České republice  rodí cca 400 dětí ročně. Častěji se vyskytuje u chlapců. K deformaci dochází během vývoje plodu v děloze. Golfová noha je často dědičná. Vzácně je spojena ještě s dalšími vrozenými vadami.

Pes equinovarus je lékař schopen diagnostikovat obvykle brzy po narození. Následně léčbu přebírá ortoped, nejlépe s dobrou znalostí Ponsetiho metody.

Více o léčbě a Ponsetiho metodě naleznete na www.ponseti.cz

Léčba vyžaduje úzkou spolupráci s rodiči dítěte a plné pochopení jejich úlohy.  Vada má sklony k recidivě a je nezbytné dodržovat dlahovací protokol a všímat si změn v postavení chodidla nebo stereotypu chůze. Opravdu vydechnout si mohou rodiče až po ukončení růstu dítěte v pubertálním věku.

pec_obr